• ULUSAL VE ULUSLARARASI SERTİFİKALI BORU SİSTEMLERİ

“Altınova Sinan Mh. Altan Sk. No: 5/1 07170 Kepez / ANTALYA” adresinde mukim ANTEMA Teknik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (“ANTEMA“) olarak paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve IP adresiniz tipindeki kişisel verilerinizi ve gerekirse ANTEMA ile müşteri şikayet formu aracılığıyla iletişim kuran ilgili kişiler için müteakip süreçte whatsapp hattımız ile kuracağınız ilişkide yer alması potansiyel kişisel verilerinizi,

 • ANTEMA’a ait https://www.antemateknik.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan iletişim e posta
  adreslerinden birine mail atmış olmanız,
 • ANTEMA’ın web sitesinde bulunan iletişim formları vasıtasıyla ANTEMA ile iletişime geçmeniz,
 • Gönderdiğiniz e-postaya ANTEMA tarafından cevap verilebilmesi,
 • Taleplerinizin karşılanabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-d bendinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak elektronik posta kanalıyla otomatik yolla elde edilmektedir. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacak olup sadece ANTEMA bünyesindeki yetkili birimler tarafından işlenecektir.

Dilediğiniz zaman ANTEMA ‘a başvurarak kişisel verilerinizle ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
  hakkında bilgileri,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında
  bilgileri,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve
  aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
  zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi https://www.antemateknik.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Altınova Sinan Mh. Altan Sk. No: 5/1 07170 Kepez / ANTALYA” adresine noter kanalıyla veya şahsi başvurunuzla iletebilirsiniz. ANTEMA, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ANTEMA tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

ANTEMA Teknik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.